Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 4.13a Potrubia na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice, so svetlosťou, alebo dĺžkou
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie