Preskočit na obsah

NÁNA – skládka odpadov, 2. stavba

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie skládky odpadov
 • Dotknutá obec: Nána (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: EKOREAL s.r.o., SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom
 • IČO Navrhovateľa: 36385433
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.07.2021
  Text oznámenia o zmene
  06.07.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.09.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  25.10.2021