Nákupné centrum a kultúrno - spoločenské stredisko Michalovce

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Odstránenie schátralých zbykov po starom pivovare a využitie priestoru na vybudovanie Nákupného centra a kultúrno - spoločenského strediska.
 • Dotknutá obec: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: MINAG a.s., Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36199397
 • Povoľujúci orgán: OU Michalovce
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.