Preskočit na obsah

Nadstavba a prístavba budovy pre šport a rekreačné účely

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
  • Zistovacie konanie

Základne informácie