Nadstavba galérie objektu SO.06, Riadiaca veža výcvikového zariadenia pre vodičov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.3 Trvalé pretekárske trate a skúšobné trate pre motorové vozidlá 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je vybudovanie zariadenia so širokou ponukou služieb spojených s výcvikom vodičov.
 • Dotknutá obec: Orechová Potôň (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 44154992
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.02.2020
  Text oznámenia o zmene
  06.02.2020
  06.02.2020
  06.02.2020
  06.02.2020
  06.02.2020