MVE Mengusovce Mlyn

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.2 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je využitie pôvodného mlynského náhonu a vybudovanie malej vodnej elektrárne na vodnom toku Vesnik, ktorá bude slúžiť na výrobu elektrickej energie.
 • Dotknutá obec: Mengusovce (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Obec Mengusovce
 • IČO Navrhovateľa: 00326402
 • Povoľujúci orgán: Obec Mengusovce
  Okresný úrad Poprad, OSZP, ŠVS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.03.2020
  Spracovateľ zámeru Ing. Jaroslav Cehula, EKOS - Ekologické služby
  Text zámeru
  03.03.2020
  03.03.2020
  03.03.2020
  03.03.2020