Preskočit na obsah

MVE Kraľovany

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.2 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)

Základne informácie