Preskočit na obsah

Montážny závod Hyundam Slovakia s.r.o

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.1 Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: výroba vybraných komponentov pre popredných producentov automobilov v rámci územia SR (napr. KIA MOTORS, Hyundai).
 • Dotknutá obec: Lietavská Lúčka (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 36367028
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad obce Lietavská Lúčka
  Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie (špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby)
  Okresný úrad Žilina, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.07.2016
  Spracovateľ zámeru Takenaka Europe GmbH, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava
  Text zámeru
  20.07.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  28.10.2016
  28.11.2016