Preskočit na obsah

Montážno-skladová hala BRÜCKNER

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom oznámenia zmeny navrhovanej činnosti je prístavba Montážno-skladovacej haly BRŰCKNER. Ide o zmenu realizovanej navrhovanej činnosti, ktorá bola predmetom zisťovacieho konania v roku 2009 pod názvom „Montážna hala LOGIS-BRŰCKNER II.“ ako aj v roku 2016 pod názvom Prístavba montážnej haly BRUECKNER. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení výrobných priestorov o prístavbu, ktorou sa rozumie rozšírenie jestvujúcej montážnej haly Brückner a vybudovanie skladových priestorov, vrátane napojenia na jestvujúce areálové inžinierske siete
 • Dotknutá obec: Topoľčany (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Topoľčany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ.Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Navrhovateľ: TI Services,s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 46331221
 • Povoľujúci orgán: Mesto Topoľčany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.09.2022
  Text oznámenia o zmene
  21.09.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  14.12.2022
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  30.12.2022
  30.12.2022
  16.02.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  23.03.2023