Mokrý Háj - skládka odpadov, rozšírenie skládky

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie