Preskočit na obsah

Modernizácie údržbovej základne 3. etapa, časť 1: depo Jurajov dvor

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.14 Objekty na opravy a údržbu automobilovej techniky s kapacitou 13.5 Rušnové a voznové depá
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 00492736
 • Povoľujúci orgán: OUBA, MČ Nové Mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  08.11.2021
  08.11.2021
  14.01.2022