Preskočit na obsah

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 2.3.4. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných 13.4 Železnicné stanice, terminály a) osobné b) zmiešané (nákladné + osobné) c) zriadovacie d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy e) kontajnerové prekladiská f) pohranicné prechodové 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je modernizácia železničnej trate Žilina – Košice v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad - Tatry (mimo), 2.3.4. etapa, ktorý zahŕňa traťový úsek Lučivná – Liptovský Hrádok v sžkm 213,167 – 243,176 (nžkm 213,000 – 242,838 516).
 • Dotknutá obec: Štrba, Východná, Važec, Hybe, Lučivná, Kráľova Lehota, Liptovská Porúbka (okresy: Poprad, Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: Obec Lučivná
  Obec Štrba
  Obec Važec
  Obec Východná
  Obec Hybe
  Obec Kráľova Lehota
  Obec Liptovská Porúbka
  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.12.2019
  Spracovateľ zámeru REMING CONSULT a.s.
  Text zámeru
  12.12.2019
  12.12.2019
  12.12.2019
  12.12.2019
  08.04.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  02.06.2020

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  07.06.2022
  Spracovateľ správy o hodnotení REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
  Text správy o hodnotení
  07.06.2022
  07.06.2022
  07.06.2022

  Verejné prerokovanie

  Obecný úrad Východná, Východná 616, 032 32 Východná 06.07.2022 o 14:00
  Kultúrny dom, Hlavná 105, 059 38 Štrba 07.07.2022 o 15:30
  Veľká zasadacia miestnosť (bývalá kinosála Obecného úradu), Na harte 19, 032 61 Važec 06.07.2022 o 17:00
  Obecný úrad- zasadacia miestnosť, Kráľová Lehota 39, 032 33 Kráľová Lehota 07.07.2022 o 13:00