Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je modernizácia železničnej trate Žilina - Košice v úseku Krompachy (mimo) - Kysak v sžkm 113,300 - 143,300.
 • Dotknutá obec: Košický Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: Mesto Krompachy, Obec Richnava, Obec Kluknava, Obec Margecany, Obec Malá Lodina, Obec Veľká Lodina, Obec Kysak, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.12.2019
  Spracovateľ zámeru REMING CONSULT a.s. Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava 3
  Text zámeru
  19.12.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  10.06.2020

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  03.08.2022
  Spracovateľ správy o hodnotení REMING CONSULT a.s. Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava 3
  Text správy o hodnotení
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022
  03.08.2022