Preskočit na obsah

Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železničných dráh nadzemných a podzemných
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:
  • 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom, b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších, c) je špeciálne označená ako diaľnica. Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).

Základne informácie

 • Účel akcie: Modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devínska Nová Ves, Kúty, Zohor, Veľké Leváre, Čáry, Brodské, Bratislava - Záhorská Bystrica, Závod, Stupava, Sekule, Plavecký Štvrtok, Láb, Borský Svätý Jur, Malacky, Kuklov, Moravský Svätý Ján (okresy: Bratislava IV, Senica, Malacky, Skalica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, zastúpený spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaČeská republika,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.10.2016
  Spracovateľ zámeru REMING CONSULT a. s.
  Text zámeru
  20.10.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  12.12.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  10.04.2017
  24.04.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení REMING CONSULT a. s.
  Text správy o hodnotení
  10.04.2017
  10.04.2017
  19.04.2017
  10.07.2017

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  08.03.2018
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  26.04.2018
  26.04.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  04.01.2021