Preskočit na obsah

Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných 13.4 Železnicné stanice, terminály a) osobné b) zmiešané (nákladné + osobné) c) zriadovacie d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy e) kontajnerové prekladiská f) pohranicné prechodové 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
  • Zistovacie konanie

Základne informácie