Preskočit na obsah

Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva VÝCHOD

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných 13.4 Železničné stanice, terminály a) osobné b) zmiešané (nákladné + osobné) c) zriadovacie d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy e) kontajnerové prekladiská f) pohranicné prechodové 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie