Preskočit na obsah

Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom modernizácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – úprava odpadov činnosťou R12 je viacero zmien ktoré sa týkajú technickej aj technologickej časti. Spoločnosť Ferozmat trade s.r.o. plánuje na svojej prevádzke vybudovať novú Skladovaciu halu – SO 03 rozmerovo identickú (t.j. 40 x 20 m) s jestvujúcou Skladovacou halou – SO 01. Druhou časťou je zakúpenie a inštalovanie niekoľkých nových technologických zariadení na mechanickú úpravu odpadov.
 • Dotknutá obec: Okoličná na Ostrove (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhradnícka 6, 94501 Komárno
 • Navrhovateľ: Ferozmat trade s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
 • IČO Navrhovateľa: 48336831
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie
  Záhradnícka 6
  945 01 Komárno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  27.09.2022
  Text oznámenia o zmene
  27.09.2022
  27.09.2022
  24.11.2022