Preskočit na obsah

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa - I/63 Blatná na Ostrove - Vieska

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Modernizácia cesty I/63 rieši odstránenie bodových nedostatkov na riešenom úseku a zároveň upravuje nepremenné parametre cesty tak, aby vyhovovali normovým parametrom požadovaným pre cestu I. triedy.
 • Dotknutá obec: Blatná na Ostrove, Holice, Vieska (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest
 • IČO Navrhovateľa: 00003328
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  17.12.2020
  Text oznámenia o zmene
  17.12.2020
  17.12.2020
  17.12.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  10.05.2021