Preskočit na obsah

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa – I/72 Rimavská Baňa – Hnúšťa (rekonštrukcia mosta ev. č. 72 – 010 Rimavská Baňa – Hnúšťa)

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie