Preskočit na obsah

Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka-Kramáre-Hlavná stanica

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.9 Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena činnosti je súčasťou viacerých plánovaných aktivít navrhovateľa na posilnenie a zmodernizovanie trolejbusovej dopravy v Hlavnom meste SR Bratislave, ktorá bude spočívať v budovaní nových a modernizovaní existujúcich trolejbusových trás a v modernizácii vozového parku a jeho zázemia a tak nastane posilnenie verejnej hromadnej dopravy, ktorá má priniesť benefity vo vzťahu k individuálnej doprave, tak aby sa znížila záťaž na cestnú sieť a vplyv individuálnej dopravy na okolie.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Karlova Ves, Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Nové Mesto (okresy: Bratislava IV, Bratislava I, Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00492736
 • Povoľujúci orgán: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
  Bratislavský samosprávny kraj
  Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
  Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
  Okresný úrad Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  08.07.2022
  Text oznámenia o zmene
  08.07.2022