Preskočit na obsah

Modernizácia TG 5 Prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany 2.2 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia strojných technológií elektroenergetických častí vodnej elektrárne, ktoré sú umiestnené v rámci existujúcich objektov za účelom zlepšenia energetickej efektívnosti.
 • Dotknutá obec: Východná (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: Obec Malá Lodina – stavebný úrad, Východná 616, 032 32 Východná
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  24.01.2023
  Text oznámenia o zmene
  24.01.2023
  24.01.2023