Modernizácia technológie v Stredisku recyklácie plastov Dubnica

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena pôvodne navrhovanej technológie termokatalytického rozkladu plastového odpadu v technologickom zariadení WP 200 za novú technológiu, ktorej hlavným komponentom je termické depolymerizačné zariadenie typu WP20k-TD.
 • Dotknutá obec: Dubnica nad Váhom (okres: Ilava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: WP DUBNICA, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36772941
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Ilava – OSŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  06.03.2017
  06.03.2017
  17.05.2017
  Prerušenie/zastavenie konania
  13.04.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  30.05.2017