Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Modernizácia striekacej linky

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.2 Prevádzky na tavenie nerastných materiálov vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavby
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v inštalácii novej striekacej linky a sušiacej kabíny s automatickým paletovaním na vstupe aj výstupe, ktorá bude na rozdiel od súčasnej linky schopná fasádne dosky a lamely z minerálnej vlny striekať a sušiť obojstranne.
 • Dotknutá obec: Nová Baňa (okres: Žarnovica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
 • IČO Navrhovateľa: 31628109
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  23.08.2022
  23.08.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.10.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.11.2022