Modernizácia pracieho procesu v Mondi SCP a.s. Ružomberok

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buniciny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie