Preskočit na obsah

Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 6.1 Cementárne, vápenky (s rotacnými alebo inými pecami) s kapacitou - cementového slinku a/alebo cementu - vápna 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie