Preskočit na obsah

MODERNIZÁCIA LINKY NA ÚPRAVU ČREPOV

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.1 Zariadenia na výrobu skla a sklenených vláken s kapacitou tavby
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zvýšenie výkonu linky na úpravu črepov zo 17 t črepov za hodinu na na 25 t črepov za hodinu, t. j. cca 140 000 t/rok (integrovaným povolením Slovenskej inšpekcie životného prostredia je povolených 150 000 t/rok).
 • Dotknutá obec: Nemšová (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
 • IČO Navrhovateľa: 35832517
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  14.09.2020
  Text oznámenia o zmene
  14.09.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  08.02.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  17.03.2021