Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.9 Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie