Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rekonštrukcia existujúceho hospodárskeho dvora v obci Dolné Saliby, určeného na chov ošípaných.
 • Dotknutá obec: Dolné Saliby (okres: Galanta)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s.r.o., 925 02 Dolné Saliby č. 1001
 • IČO Navrhovateľa: 36260878
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.01.2020
  Spracovateľ zámeru SPEKO Šaľa, s.r.o., Diakovská 9, 927 01 Šaľa
  Text zámeru
  07.01.2020
  07.01.2020
  07.01.2020
  07.01.2020