Preskočit na obsah

Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO – linky K3 a K2

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie