Preskočit na obsah

Modernizácia dojárne - farma Veľké Hoste

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vzhľadom na skutočnosť, že existujúce objekty vyžadujú okrem udržateľnosti taktiež aplikáciu technologicky inovatívnych postupov, navrhovateľ sa rozhodol realizovať modernizáciu dojárne. Dojáreň bude slúžiť na dojenie kráv na hospodárskom stredisku.
 • Dotknutá obec: Veľké Hoste, Pochabany (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Navrhovateľ: MVL AGRO, s.r.o., Malé Chlievany 67, Bánovce nad Bebravou 957 01
 • IČO Navrhovateľa: 34135286
 • Povoľujúci orgán: 1. Obec Veľké Hoste, Veľké Hoste 208, 956 38 Šišov
  2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
  - štátna vodná správa
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  02.02.2023
  Text oznámenia o zmene
  02.02.2023
  07.02.2023
  07.02.2023
  07.02.2023
  07.02.2023
  07.02.2023
  13.02.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  01.03.2023