Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením a recyklácia materiálov v stavebníctve v záujme šetrenia prírodných a energetických zdrojov.
 • Dotknutá obec: Vrútky (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Metrostav a. s. – organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31792693
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad v sídle kraja Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.06.2020
  Spracovateľ zámeru ENGOM, s. r. o.
  Text zámeru
  15.06.2020
  15.06.2020