Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na zneškodňovanie odpadov – MSS E 1 – Combi

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie