Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnotenie stavebného odpadu

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
 • Dotknutá obec: Ladomerská Vieska (okres: Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: TERACOM, s.r.o., 038 41 Košťany nad Turcom 416
 • IČO Navrhovateľa: 45467293
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.11.2021
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text zámeru
  18.11.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  27.01.2022

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  07.03.2022
  Spracovateľ správy o hodnotení INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11, Banská Bystrica
  Text správy o hodnotení
  07.03.2022
  07.03.2022

  Verejné prerokovanie

  Zasadacia miestnosť v budove Okresného úradu v Žiari nad Hronom, Námestie Matice slovenskej č.8 na 1.poschodí 06.04.2022 o 15:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  05.08.2022
  Právoplatné záverečné stanovisko
  09.09.2022