Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov TEREX EVQUIP COBRA 290R, PEMAX PLUS, spol. s r.o. Banská Bystrica

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.10 Zariadenia na spracovanie, úpravu a ukladanie stredne a nízkoaktívnych odpadov z prevádzky a vyradovania jadrových elektrární a využívania rádionuklidov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným účelom navrhovanej činnosti je modernizácia existujúceho zariadenia na zhodnocovanie odpadov v existujúcom Stredisku recyklácie odpadov PEMAX PLUS, s.r.o. – kameňolom Kostiviarska.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Navrhovateľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 31627421
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.02.2023
  15.02.2023
  Spracovateľ zámeru Ing. Michal Hrnčár
  Text zámeru
  02.02.2023
  02.02.2023
  02.02.2023