Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich pri stavebných činnostiach a podobných odpadov iných skupín.
 • Dotknutá obec: Košice - Šaca (okres: Košice II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: ENVIROCENTRUM, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 31681794
 • Povoľujúci orgán: OU KE v sídle kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.10.2021
  Spracovateľ zámeru Ing. Kiernoszová
  Text zámeru
  13.10.2021
  13.10.2021
  13.10.2021
  13.10.2021