Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R9

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zhodnocovanie odpadov činnosťou R9 – Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.
 • Dotknutá obec: Krušovce (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Venom-CC, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36822957
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  13.01.2023
  Text oznámenia o zmene
  13.01.2023
  13.01.2023