Mobilné zariadenice na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie