Mobilná betonárka ELBA SUPER MOBIL ESM 60, Devínska Nová Ves

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je vytvorenie betonárky spĺňajúcej tie najvyššie požiadavky na výrobu betónu.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,
 • Navrhovateľ: Correkt betón spol. s.r.o. Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35840081
 • Povoľujúci orgán: OU Bratislava IV
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.