Minipivovar - Nitrianske Pravno

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Realizácia minipivovaru osadením technológie výroby piva do jestvujúceho objektu skladu a výroby polotovarov (mäsovýroba) pri starom meštiackom dome.
 • Dotknutá obec: Nitrianske Pravno (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Mgr. Robert Švejda – Spektrum
 • IČO Navrhovateľa: 37463888
 • Povoľujúci orgán: Obec Nitrianske Pravno, OÚ Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.