Meranie rádioaktivity zásielok so železným šrtom - Košice

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie monitorovacieho systému rádioaktivity železničných vozňov pozostávajúceho z detektorov a riadiacej jednotky. Súčasťou projektu je aj návrh pripojenia monitorovacieho systému na rozvod elektrickej energie a pripojenie do dátovej siete ŽSR.
 • Dotknutá obec: Košice - Juh, Košice - Staré Mesto (okresy: Košice IV, Košice I)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: METRA, s.r.o.,
 • IČO Navrhovateľa: 46078258
 • Povoľujúci orgán: OU KE
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.05.2020
  Spracovateľ zámeru ENVIS, s.r.o.,
  Text zámeru
  21.05.2020