Medzisklad vyhoretého jadrového paliva v atómovej elektrárni Mochovce

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.9 Zariadenia na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoreného jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste, ako bol vyprodukovaný
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Skladovanie vyhoretého jadrového paliva z reaktorov SEEMO po dobu 40 - 50 rokov.
 • Dotknutá obec: Kalná nad Hronom, Nový Tekov (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne,a.s. Atómové elektrárne Mochovce
 • IČO Navrhovateľa: 31380751
 • Povoľujúci orgán: KÚ Nitra
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.