Medzisklad nebezpečných odpadov a odpadov z kovov v prevádzke Bratislava – Vrakuňa

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Zistovacie konanie

Základne informácie