Preskočit na obsah

Manipulačná plocha na čistenie štrkov zo žel. zvršku s vyčlenenou časťou na čistenie zemín znečistených ropnými látkami pomocou prípravku ENZYMIX - ON BOSS 09/94, Olcnava

 • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.5 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je zriadenie a prevádzkovanie zariadenia na triedenie a čistenie štrkov zo železničného zvršku s vyčlenenou časťou na čistenie zemín znečistených ropnými látkami pomocou prípravku "ENZYMIX - ON BOSS 09/94".
 • Dotknutá obec: Olcnava (okres: Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: JOGA spol. s r.o., Olcnava
 • IČO Navrhovateľa: 31708251
 • Povoľujúci orgán: OÚ Spišská Nová Ves
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru E.P.A.spol. s r.o. Košice

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. Čarnoká