Malkia park, Orechová Potôň – Lúky

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 14.4 Tematické parky
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie