Preskočit na obsah

Malá vodná elektráreň Ružbašská Miľava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatočne zadržaným objemom - s rozlohou

Základne informácie

 • Účel akcie: Doplnenie objektovej sklady o nový stavebný objekt SO 12 Pozorovacie a meracie zariadenia a zmena uloženia turbín.
 • Dotknutá obec: Forbasy, Nižné Ružbachy (okres: Stará Ľubovňa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: AQUA-EKO, a.s., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36716341
 • Povoľujúci orgán: OÚ ŽP Prešov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  30.01.2013
  30.01.2013
  30.01.2013
  Vyjadrenie
  04.02.2013