Preskočit na obsah

Malá vodná elektráreň Hronský Beňadik

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatočne zadržaným objemom - s rozlohou 2.2 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)
  • Zistovacie konanie

Základne informácie