Preskočit na obsah

MAKFOOTBALLARENA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je vybudovať tréningovú futbalovú halu a využiť územie v súlade s územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy a tým rozšíriť možnosti pre športové aktivity v tejto lokalite.
 • Dotknutá obec: Okres Bratislava V (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: MakFootballArena, s.r.o., Žltá 2/A, 851 07 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50951645
 • Povoľujúci orgán: MČ BRATISLAVA - PETRŽALKA - STAVEBNÝ ÚRAD
  OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.10.2018
  Spracovateľ zámeru ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o., Košická 37, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  16.10.2018
  19.02.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  12.06.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  24.07.2019
  24.07.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  07.11.2019