Preskočit na obsah

Lyžiarsky areál Levočská dolina

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 15.4 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná výstavba lyžiarského areálu vytvorí podmienky pre komplexnú revitalizáciu lokality, oživenie existujúcej osady a rekreačných aktivít v doline.
 • Dotknutá obec: Levoča (okres: Levoča)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo školstva,
 • Navrhovateľ: Mestský úrad Levoča
 • IČO Navrhovateľa: 00329321
 • Povoľujúci orgán: OU Levoča
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EnviGeo, s.r.o., Banská Bystrica
  Právoplatné rozhodnutie
  06.08.2002

  Fotografie