Preskočit na obsah

Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry - Starý Smokovec

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatočne zadržaným objemom - s rozlohou 14.2 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky,lanovky a ostatné zariadenia 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dobudovanie strediska - zjazdové trate, zasnežovanie, OHDZ a parkovanie.
 • Dotknutá obec: Vysoké Tatry (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Tatry mountain resorts a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
 • IČO Navrhovateľa: 31560636
 • Povoľujúci orgán: MÚ V. Tatry
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  24.07.2014
  Spracovateľ zámeru HES - COMGEO, spol. s r.o.
  Text zámeru
  17.07.2014
  17.07.2014
  17.07.2014
  17.07.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  25.09.2014