Lozorno – Hrubé Rúbaničky

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Podnet na posudzovanie hospodárskej usadlosti v k.ú. Lozorno.
 • Dotknutá obec: Lozorno (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: MORITZ s.r.o., Lešková 21, 811 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Lozorno, obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal Občianske združenie Lozorno pre občanov, Lozorno 1135, 900 55 Lozorno
  Informácia pre verejnosť
  11.06.2018
  Text podnetu
  11.06.2018
  Prerušenie/zastavenie konania
  04.10.2019